Със закупуването на билет за събитието вие се съгласявате със следните Общи Условия и Правила за Участие на събитието:

1.Правила

1.1 Всеки посетител на събитието (HTTP://GRID.HOUR.BG) се съгласява да спазва всички правила за участие и общи условия в този списък. "Варна Броудкаст Системс" ЕООД (Организатор) си запазва правото да променя всички правила за участие и общи условия за събитието по всяко едно време, като участниците се задължават да се информират за актуалните промени на сайта на събитието HTTP://GRID.HOUR.BG.

1.2 Всеки посетител на събитието се съгласява да спазва инструкциите на организаторите, охранителите, доброволците и всички органи на реда (полиция, пожарна безопасност и др.)

2. Настаняване и работно/игрално място.

2.1 Участници до събитието се допускат само след предоставяне на разпечатано копие на закупеният електронният билет.

2.2 Закупеният билет ви осигурява физическо място - стол и работен плот с размери 80 x 60 сантиметра, достъп до събитието през цялото му времетраене и възможност да донесете личен компютър/конзола (ДЛК). Всяко физическото място е определено само за 1 лице и 1 компютър (вкл. монитор и периферия) или 1 конзола (вкл. монитор и периферия) за събитието; правото да бъдете на събитието от началния до крайния час според програмата на събитието.

2.3 Всеки опит за фалшифициране на билет, ще бъде разглеждан като опит за измама и ще бъде отнесен към компетентните органи.

2.4 Сумата на вече закупен билет не може да бъде възстановена. Болест или непредвидени събития не оправдават възстановяване на сумата заплатена за билет.

2.5 Ако събитието бъде отменено, то ще бъде отложено за друга дата. Закупеният билет ще бъде валиден за новата дата на отложеното събитие.

2.6 При закупуване на промоционален или друг билет от платформата HTTP://tramplin.bg , участниците са длъжни да представят валидна информация за обратна връзка с цел получаване на електронна форма на закупеният билет.

2.7 Организаторът няма достъп до каквато и да е лична информация за закупилите билет участници от платформата HTTP://tramplin.bg , както и не носи никаква отговорност за възникнали проблеми в разплащателните услуги предоставени от HTTP://tramplin.bg.

2.8 Всички проблеми възникнали по локалната, интернет и електрическата мрежа, както и отложени дневни събития, лекции, неявяване на гости и пр. не оправдават възстановяване на сумата заплатена за билет.

3.Участието на събитието е по Ваше собствено желание и Вие носите съответната отговорност.

3.1 Вие, като участник, носите отговорност за вашето участие в събитието, както и за вашите действия.

3.2 Следвайте нашите общи условия и правила за участие, бъдете отговорни с действията си. Почивайте, наспивайте се и се хранете нормално, удовлетворявайте елементарните си нужди. Не шофирайте в неадекватно състояние.

3.3 "Варна Броудкаст Системс" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за финансови загуби във връзка със събитието, пряко или непряко, например в случай на отменяне на събитието, проблем с електрическата мрежа или подобни.

3.4 Никой или никоя група от хора не може да държи отговорен Организаторът, Партньорите, Спонсорите на събитието, гостите, лекторите отговорни.

3.5 "Варна Броудкаст Системс" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за изчезнали, изгубени или откраднати лични вещи, екипировки и техника. Не оставяйте ценни вещи без наблюдение!

4. Безопасност

4.1 Забранява се поставянето/покриването на електрически уреди от лесно възпламеняеми обекти,материи и пр. Не се позволява включването на уреди и/или кабели в електрическата мрежа, които да висят между масите/бюрата/работните плотове и/или са на земята. Забранява се покриването и оперирането на вече инсталирани климатични и/или отоплителни уреди на мястото на събитието.

4.2 Забранява се употребата на ръчно изработени електрически уреди/екипировки. Използвайте качествени електрически кабели и удължители/разклонители. Кабели и удължители/разклонители с ниско качество могат да повредят вашите устройства, както и да създадат по-големи проблеми с електрическата мрежа на събитието.

4.3 Не се позволява внасянето на електрически уреди под каквато и да е била форма от вида на: тостери, микровълнови печки, кафе машини, хладилници, прожектори/фенери или всякакви други електроуреди с висока консумация на електрически ток или такива, които произвеждат топлинна енергия. Отнасяйте се с внимание към всякакъв вид осветителни тела и не покривайте съответните електроуреди с възпламенителни материали и/или обекти като хартия, пластмаса, дрехи и пр. Екипът на събитието и охранителните лица имат право да конфискуват до края на събитието вашите вещи след няколкократни предупреждения.

4.4 Огън под каквато и да било форма: свещи, запалки, газови уредби и други сходни устройства не са позволени за употреба в затворени помещения.

4.5 Забранена е употребата на всякакъв вид превозни средства, като колела, скейт бордове, тротинетки и др. на територията на събитието.

4.6 Носите отговорност да пазите вашето работно място/бюро/маса чисто от всякакъв вид течности и отпадъци. Наличието на такъв вид обекти не е разрешено поради повишения риск от пожар, нанасяне щети на лична собственост/техника и пр. Хвърляйте отпадъците си на определените за това места.

4.7 Не е разрешено внасянето на кресла, дивани и други мебели, защото са прекалено обемни и лесно запалими. Разрешено е внасянето на малък офис стол.

4.8 Не е разрешено спането под работните плотове/бюра/маси, както и в коридорите и между редовете и на работните маси/бюра/плотове. Моля използвайте обособените за това места.

4.9 Не е разрешено поставянето на обекти между редовете на работните маси, т.е на пътеките – пътеките трябва да се свободни за преход и в случай на пожар. Вашите принадлежности трябва да могат да се побират под работните маси/бюра и следователно да се побират на площ от 80 на 60 сантиметра. Спалната екипировка се съхранява в обособените за това места.

4.10 Лазерни устройства и звукоизлъчващи устройства, като вувузели, свирки са забранени за използване на събитието. Съответните предмети/устройства ще бъдат конфискувани до края на събитието.

5. Електричество и мрежа

5.1 Всеки участник трябва да знае, че са възможни смущения и прекъсвания в електрическата, локалната и интернет мрежи. "Варна Броудкаст Системс" ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за повредени устройства в резултат от проблеми в електрическата,локална и интернет мрежи.

5.2 Всеки участник трябва да донесе собствен разклонител, който да свърже към съответният изход от електрическата мрежа, който се осигурява от събитието. Не е позволено включването към електрическата мрежа на различно от собственото работно място/ личен разклонител. Това е много важно за безопасността на електрическата мрежа, както и за вашата безопасност.

5.3 Всеки работен плот/бюро/физическо място може да се възползва средно от 275W. Имайте предвид, че натоварването, което вашето захранване използва може да не е същото, като това, което пише, че може да поддържа.

5.4 Не е позволено внасянето на всякакъв вид музикална техника, като усилватели и големи говорители. Всякакъв вид съраунд ситеми и субуфери ще бъдат конфискувани до края на събитието. За да намалим шума и натоварването на електрическата мрежа Ви молим да използвате слушалки или малки компютърни говорители.

5.5 Не се позволява внасянето на електрически уреди под каквато и да е била форма от вида на: тостери, микровълнови печки, кафе машини, хладилници, прожектори/фенери или всякакви други електроуреди с висока консумация на електрически ток или такива, които произвеждат топлинна енергия.

5.6 Не е разрешено изграждането на собствена мрежа, жични или безжични, както и прикачването на рутери, мрежови разклонители (switch) и пр. към мрежата на събитието.

5.7 Ако вашият компютър създава проблеми, като вирус атаки и пр. компютърът ви ще бъде разкачен от интернет/LAN мрежата докато проблемът бъде отстранен. Ако лицето притежаващo компютъра откаже да разкачи компютъра си от интернет/LAN мрежата ние си запазваме правото да изведем лицето от събитието.

5.8 Всеки участник се задължава да вземе съответните мерки за да се предпази себе си и другите участници в мрежата от разпространение на вируси и пр. Препоръчва се всеки да разполага с функционираща антивирусна програма и включена защитна стена на системата си.

6. Други

6.1 Алкохол и всякакъв вид наркотици и опиати СА ЗАБРАНЕНИ за употреба и внасяне на мястото на събитието. Нетрезви и/или по какъвто и да е друг начин афектирани лица няма да бъдат допуснати до събитието. Лица, които са разпознати в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества ще бъдат изведени извън мястото на събитието. Тютюнопушенето във вътрешните помещения на събитието е строго забранено.

6.2 Всяко лице може да използва само един стол за едно физическо място/работен плот/бюро. Нямате право да наслагвате столове един върху друг с цел по-голяма височина на стола. Моля, използвайте възглавници или др. приспособления вместо това.

6.3 Не е разрешено сглобяването на собствено работно място или преустройката или разширението на вече съществуващо работно място.

6.4 Забранява се промяната и/или боравенето с оборудването/кабелите и др. техника, представляващи собственост на организаторът на събитието, освен тези, които са на ваше разположение на личното ви работно място/бюро.

6.5 Събитието има минимална възрастова граница. Участниците под 16 годишна възраст няма да се допускат до събитието освен до „Дневната зона” на събитието която не включва достъп до денонощната „LAN Зона”. Участниците на възраст между 16 и 18 годишна възраст се задължават да предоставят писмено разрешение във формата на свободен текст и подпис от родител настойник и няма да бъдат допуснати до събитието без да покрият долу посочените нормативи.

Родителят настойник е задължен да се запознае с правилата на събитието преди да гарантира с подписа си писменото разрешение. Родителят настойник носи отговорност за постъпките и материални щети нанесени по време на събитието от неговото дете. Организаторът на събитието по никакъв начин НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за вашето дете.

6.6 Екипът и охраната на събитието имат право да ви задържи при нарушаването на законите на Република България, да Ви изведе от мястото на събитието и да Ви докладва на съответните органи на реда (МВР).

6.7 Всякакъв вид търговия/продажба на територията на събитието е забранена без писменото разрешение на "Варна Броудкаст Системс" ЕООД.

6.8 Поставянето на плакати, постери, реклами, както и разпространението на рекламни материали и подобни са напълно забранени без писменото разрешение на "Варна Броудкаст Системс" ЕООД.

6.9 Забранява се внасянето на всякакъв вид огнестрелни и хладни оръжия, оръжия за самозащита, както и всякакъв друг вид оръжия на територията на събитието, както и тяхното използване.

6.10 Организаторът си запазва правото да поставя всякакъв вид апаратура за заснемане/запис, както и да публикува видео,аудио и снимков материал направен във и извън територията на събитието без допитването и позволението на заснетите в съответния материал лица.

6.11 Събитието си запазва правото да редактира, публикува, преправя, продава и разпространява видео, аудио и снимков материал направен във и извън територията на събитието по различни канали. Примерни канали представляват YouTube, Vimeo, Twitch, Facebook, Twitter, VKontakte и не се ограничава с тях; физически копия, като DVD, CD, Blu-Ray но не се ограничава с тях.Събитието си запазва правата на посочените по-горе действия без допитването и позволението на заснетите/записаните в съответния материал лица.